Raunt gizlilik ve güvenlik politikaları gereği kişisel verilerinizin korunması hususu önem arz etmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitsel Model

Raunt'la yüz yüze ve dijital eğitimin harmanlandığı veriye dayalı bütünleşik akıllı eğitim süreci işletilir.

Adım Adım Hedef Belirleme

Üniversiteye hazırlık süreci başlangıcında öğrencinin tercih listesinin planlandığı bölümdür. Öğrenciye bu bölümde Akademik Hazır Bulunuşluk Sınavı uygulanır ve bu doğrultuda üniversite tercih listesi oluşturması sağlanır. Tercih listesindeki bölümlerin puan türlerine göre öğrencinin alan seçimi gerçekleştirilir. Öğrencinin belirlediği tercih listesi, ilgili puan türüne göre kendi içinde kademelendirilerek öğrenci için hedefine adım adım ulaşabileceği bir yol haritası oluşturulur.

Kişiye Özel Planlama

Üniversiteye hazırlık süreci boyunca öğrencinin, hedefini gerçekleştirebilmek için sorumlu olduğu konulara hangi seviyede çalışması gerektiğini dinamik olarak planlayan akıllı koçluk sistemidir.

Öğrencinin hedefleri doğrultusunda; akademik olarak sorumlu olduğu konular belirlenir. Bu konular okul programıyla entegre edilerek, çalışma zamanları, çalışma materyalleri ve stratejileri takvim üzerinde, öğrenciye özel planlanır ve bu plan, öğrenciden elde edilen veriler doğrultusunda yıl boyunca sürekli güncellenir.

Modüler Uygulama

Kişiye ya da kuruma özel belirlenmiş bir öğretim ve sınav takvimi içerisinde, okul içi ve okul dışı uygulanan akıllı bir modüler öğrenme döngüsüdür. Öğrenciler kendilerine özel olarak belirlenmiş çalışma planları doğrultusunda; ders öncesi Raunt’ta bulunan konu anlatım modülleriyle derse hazırlanırlar. Derste ağırlıklı olarak problem çözme stratejileri ve teknikleri ile atölye çalışmaları yaparlar. Ders sonrasında ise sorumlu oldukları konulardaki eksik analizlerine göre bireyselleştirilmiş ödev ve etütler alırlar.

Sürekli Ölçme

Daha önceden kişiye ya da kuruma özel belirlenmiş bir öğretim ve sınav takvimi içerisinde; ardışık farklı amaç ve tiplerdeki basılı ve dijital sınavlardan oluşan bir ölçme sürecidir. Akademik Hazır Bulunuşluk sınavı, uyarlanabilir sınavlar, konu ve ünite tarama sınavları, akademik gelişimi izlemeyi amaçlayan üniversite giriş deneme sınavları, bu sınav tiplerinden bazılarıdır.

Detaylı Değerlendirme

Ölçme sürecinde oluşturulan farklı kriter (kazanım) ve norm (sıralama) temelli sınavlara ait detaylı raporların verildiği bölümdür. Kriter (kazanım) temelli sınavlarda öğrencilere ilgili konulardaki performansları hedeflerine olan uzaklıkları/yakınlıkları değerlendirilerek hesaplanır ve bu durum kendilerine raporlanır. Bu raporlamaların sonucu olarak; öğrenci özelinde, sınıf ve okul genelinde performans seviyelerine göre eksik analizleri belirlenir. Aynı öğrenme durumunu gösteren öğrenciler için okul içi fiziksel ve okul dışı sanal etüt grupları tanımlanır. Norm (sıralama) temelli sınavlarda ise öğrenciler ulusal düzeyde Raunt Okul Ağı içerisindeki sıralamalarını ve performanslarını görürler. Kriter (kazanım) temelli ve norm (sıralama) temelli sınavların sonuçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesiyle öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında ulaşmak istedikleri yüzdelik dilim ve puan hedeflerine göre ne durumda oldukları eksik analiziyle birlikte raporlanır. Bu raporlar aynı zamanda, öğrencilerin çeşitli sebeplerle öğrenme süreçlerinden koptukları anda; veliyi, öğretmeni, rehberi ve okul yöneticilerini eş zamanlı uyaran erken uyarı araçlarıdır.

Akıllı Yöneltme

Kriter (kazanım) ve norm (sıralama) temelli sınav sonuçlarının eksik analizleriyle birlikte değerlendirilmesi sonrasında oluşturulan ve yürütülen her türlü eğitsel müdahale sürecidir. Bu süreç içerisinde, Akıllı Karar Destek Sistemi'yle okul içi ve okul dışı bire bir ve /veya grup bazlı etütler modüler içeriklerle tasarlanır, yürütülür ve takip edilir. Akıllı Karar Destek Sistemi; öğretmen ve eğitsel rehber denetiminde, bireysel ve grup etütlerinde öğrencilerin eksiklerinin ne kadar giderildiğini takip eder ve değerlendirme sistemiyle raporlar.

Hedef Odaklı Yönlendirme

Okuldaki eğitsel rehberlerin ve kariyer rehberlerinin, öğrencilerin kendilerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini tanımalarını ve seçmek istedikleri meslekleri belirlemelerini sağladıkları süreçtir. Bu süreçte, öğretmenlere öğrencilerinin hedefleri hakkında Akıllı Karar Destek Sistemi üzerinden detaylı raporlar sağlanır.

Hedefe Yerleştirme

Okul yönetiminin üniversite giriş sınavları öncesi ve sonrasında öğrenci için kişiye özel uygulayacağı rehberlik sürecidir. Öğrencilerin meslek seçimleri ve bu seçimlere yönelik başarı durumlarının takip edildiği ve buna bağlı olarak hedeflerin güncellendiği bölümdür.

Raunt özelliklerini inceleyin.