Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Sebit”) bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Sebit’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme uyarınca, Sebit mevzuat kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi taahhüt eder, buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.

Sebit tarafından yayımlanan Aydınlatma Metni kapsamında Sebit tarafından hizmet sunulabilmesi için akdedeceğimiz/akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve ayrıca tüm kişisel verilerimin ürün ve hizmetlerle ilgili şahsıma özel fırsatların oluşturulması, bu hizmetlere ve ürünlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, planlanması, istatistik, analiz, müşteri memnuniyetini sağlamak için anket ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları yapılabilmesi amacıyla işlenmesine ve iş süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve Şirket ortakları ile iştiraklerine aktarılmasına ilişkin açık rıza vermekteyim.